Til toppen

06743: Samisk statistikk. Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Utvalgte fylker og de ti elvene med størst fangst i hvert fylke (kg) 2004 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 10

fiskeslag

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

elv

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Nordland i alt , Buksnesvassdraget , Åelva (Åbjøra) ,

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nordland i alt, men kun de ti største fangstelvene nord for Saltfjellet.

elv

Tana m/bielver (norsk del)

Herav også fangst med annet redskap. Fangst på finsk side er ikke medregnet.

Neidenelva (norske del)

Herav også fangst med annet redskap. Fangst på finsk side er ikke medregnet.

Brukerveiledning for statistikkbanken