06743: Samisk statistikk. Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Utvalgte fylker og de ti elvene med størst fangst i hvert fylke (kg) 2004 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fiskeslag Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

elv Velg minst en verdi

Totalt 51 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Fangst (kg):
kg
Fangst i gjennomsnitt:
kg
Referansetid
Fangst (kg):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nordland i alt, men kun de ti største fangstelvene nord for Saltfjellet.
elv
Tana m/bielver (norsk del)
Herav også fangst med annet redskap. Fangst på finsk side er ikke medregnet.
Neidenelva (norske del)
Herav også fangst med annet redskap. Fangst på finsk side er ikke medregnet.

Brukerveiledning for statistikkbanken