Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Til toppen

06738: Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Bedriftsrådgivning. Omsetning, etter tjenestetype og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2005 - 2007

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

tjenestetype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Regnskap, revisjon og skatterådgivning , Revisjon ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken