06729: Samisk statistikk. Folkemengde, fødte, døde og flyttinger. SUF-området (avslutta serie) 1990 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.02.2008
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Folkemende i alt:
personer
Levendefødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflytting:
personer
Utflytting:
personer
Nettoinnflytting:
personer
Folketilvekst i alt:
personer
Folketilvekst i alt (prosent):
prosent
Referansetid
Folkemende i alt:
31.12.
Levendefødte:
31.12.
Døde:
31.12.
Fødselsoverskudd:
31.12.
Innflytting:
31.12.
Utflytting:
31.12.
Nettoinnflytting:
31.12.
Folketilvekst i alt:
31.12.
Folketilvekst i alt (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år.
statistikkvariabel
Levendefødte
Som levendefødte regnes foster som viser livstegn ved fødselen.
Innflytting
Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.
Utflytting
Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.
Folketilvekst i alt
Folketilveksten regnes som differansen mellom 1. januar i det aktuelle året og 1. januar det påfølgende året. På grunn av registreringsrutinene vil fødte-døde+innflytting-utflytting vise litt andre tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken