Til toppen

06729: Samisk statistikk. Folkemengde, fødte, døde og flyttinger. SUF-området (avslutta serie) 1990 - 2006

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemende i alt , Levendefødte , Døde ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1995 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det geografiske virkeområdet for Samisk utviklingsfond nord for Saltfjellet. Inndelingen fra 2005 er brukt alle år.

statistikkvariabel

Levendefødte

Som levendefødte regnes foster som viser livstegn ved fødselen.

Innflytting

Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.

Utflytting

Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet.

Folketilvekst i alt

Folketilveksten regnes som differansen mellom 1. januar i det aktuelle året og 1. januar det påfølgende året. På grunn av registreringsrutinene vil fødte-døde+innflytting-utflytting vise litt andre tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken