På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Sjøulykker (opphørt)

06719: Sjøulykker. Forlis og havari, etter type skade, geografisk område og skipstype (avslutta serie) 2000 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

skade

Totalt 2 Valgte

Søk

skipstype

Totalt 9 Valgte

Søk

geografisk område

Totalt 28 Valgte

Søk

ulykkestype

Totalt 12 Valgte

Søk

register

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2015
Kontakt
Anne Marie Stomperud, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5413
ams@ssb.no

Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Måleenhet
Skip:
skip
Bruttotonnasje:
tonn
Referansetid
Skip:
31.12.
Bruttotonnasje:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken