06718: Innenlandsk lånegjeld, etter låntakersektor, långiversektor og valuta (mill. kr) 1987M12 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

valuta

Totalt 3 Valgte

Søk

låntakersektor Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

lånegjeld

Totalt 13 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 391 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.08.2020
Kontakt
Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Måleenhet
Innenlandsk lånegjeld:
mill. kr
Referansetid
Innenlandsk lånegjeld:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med januar 2018 publiseres obligasjons- og sertifikatgjeld samlet som verdipapirlån. Lån fra banker og kredittforetak publiseres også samlet fra dette tidspunktet.

Brukerveiledning for statistikkbanken