Til toppen
06718: Innenlandsk lånegjeld, etter låntakersektor, långiversektor og valuta (mill. kr) 1987M12 - 2020M08
Sist endret
30.09.2020
Kontakt
Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Måleenhet
Innenlandsk lånegjeld:
mill. kr
Referansetid
Innenlandsk lånegjeld:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
låntakersektor
Må velges *
valuta
lånegjeld
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 393 Valgte 1

låntakersektor
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

valuta

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med januar 2018 publiseres obligasjons- og sertifikatgjeld samlet som verdipapirlån. Lån fra banker og kredittforetak publiseres også samlet fra dette tidspunktet.

Brukerveiledning for statistikkbanken