06708: Deltakelse i formell utdanning, videreutdanning og kurs og annen opplæring siste 12 måneder blant sysselsatte 22-66 år, etter alder (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.01.2008
Kontakt
Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Formell utdanning:
prosent
Formell videreutdanning:
prosent
Kurs og annen opplæring:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Kurs og annen opplæring
Organisert veiledning på arbeidsplassen er ikke inkludert. For 2004 er aldersgruppene 21-35 år, 36-45 år, 46-60 år, 61+ år.

Brukerveiledning for statistikkbanken