Voksnes læring

Til toppen

06697: Deltakelse i ikke-formell opplæring i betalt arbeidstid siste 12 måneder blant befolkningen 25-64 år, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2007 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000