Til toppen
06694: Deltakelse i formell utdanning, videreutdanning og kurs og annen opplæring siste 12 måneder blant sysselsatte 22-66 år, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 2007
Sist endret
07.01.2008
Kontakt
Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Formell utdanning:
prosent
Formell videreutdanning:
prosent
Kurs og annen opplæring:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
Må velges *
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

alder
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Kurs og annen opplæring
Organisert veiledning på arbeidsplassen er ikke inkludert. For 2004 er aldersgruppene 21-35 år, 36-45 år, 46-60 år, 61+ år.

Brukerveiledning for statistikkbanken