Livslang læring

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06694: Deltakelse i formell utdanning, videreutdanning og kurs og annen opplæring siste 12 måneder blant sysselsatte 22-66 år, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 2007

Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
07.01.2008 10:00
Formell utdanning:
prosent
Formell videreutdanning:
prosent
Kurs og annen opplæring:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Kurs og annen opplæring

Organisert veiledning på arbeidsplassen er ikke inkludert. For 2004 er aldersgruppene 21-35 år, 36-45 år, 46-60 år, 61+ år.