06678: Undervisningstimer brukt på jobbrelatert kurs og opplæring blant sysselsatte 22-66 år, etter ulike tilbydere (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

tilbydere av kurs og annen opplæring Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.01.2008
Kontakt
Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Tilbydere av kurs og annen opplæring:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tilbydere er de som gir undervisning/instruksjon i et kurs eller annen opplæring.

Brukerveiledning for statistikkbanken