06675: Deltakelse i formell utdanning, videreutdanning og kurs og annen opplæring siste 12 måneder blant sysselsatte 22-66 år, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (avslutta serie) 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.01.2008
Kontakt
Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Formell utdanning:
prosent
Formell videreutdanning:
prosent
Kurs og annen opplæring:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Kurs og annen opplæring
Organisert veiledning på arbeidsplassen er ikke inkludert. For 2004 er aldersgruppene 21-35 år, 36-45 år, 46-60 år, 61+ år.

Brukerveiledning for statistikkbanken