Til toppen
06674: Deltakelse i formell utdanning, videreutdanning og kurs og annen opplæring siste 12 måneder blant sysselsatte 22-66 år, etter næring (SN2002) (prosent) (avslutta serie) 2007
Sist endret
07.01.2008
Kontakt
Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Formell utdanning:
prosent
Formell videreutdanning:
prosent
Kurs og annen opplæring:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

Må velges *

Totalt 11 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Kurs og annen opplæring
Organisert veiledning på arbeidsplassen er ikke inkludert. For 2004 er aldersgruppene 21-35 år, 36-45 år, 46-60 år, 61+ år.

Brukerveiledning for statistikkbanken