Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

06656: Sosial kontakt og boforhold blant barn, etter kjønn og alder (prosent) 2005 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

sosial kontakt og boforhold

Bor i hushold der foreldre el. søsken har psykiske vansker

Omfattes av postutvalget.

Bor i hushold der det er konflikter i det voksne parforholdet

Omfattes av postutvalget.

Postutvalg

Omfattes av postutvalget.