Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
06656: Sosial kontakt og boforhold blant barn, etter kjønn og alder (prosent) 2005 - 2012
Sist endret
08.05.2014
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Måleenhet
Sosiale kontakt og boforhold:
prosent
Referansetid
Sosiale kontakt og boforhold:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sosial kontakt og boforhold
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

sosial kontakt og boforhold
Må velges *

Totalt 8 Valgte 0

kjønn

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

sosial kontakt og boforhold
Bor i hushold der foreldre el. søsken har psykiske vansker
Omfattes av postutvalget.
Bor i hushold der det er konflikter i det voksne parforholdet
Omfattes av postutvalget.
Postutvalg
Omfattes av postutvalget.

Brukerveiledning for statistikkbanken