Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
06635: Sykelighet blant barn. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter kjønn og alder (prosent) 2005 - 2012
Sist endret
02.05.2014
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Måleenhet
Sykdom, skade eller funksjonshemming:
prosent
Referansetid
Sykdom, skade eller funksjonshemming:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type sykelighet
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

type sykelighet
Må velges *

Totalt 28 Valgte 0

kjønn

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

type sykelighet
Matallergi/intoleranse
Målt som allergi i tarmen frem til og med 2008

Brukerveiledning for statistikkbanken