Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06632: StatRes. Universiteter og høgskoler. Relaterte indikatorer. Søknads- og opptakstall, etter lærested (avslutta serie) 2004 - 2013

Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
25.08.2014 10:00
Studieplasser:
studieplass
Primærsøkere:
personer
Primærsøkere per studieplass:
personer
Studieplasser:
01.01.-31.12.
Primærsøkere:
01.01.-31.12.
Primærsøkere per studieplass:
01.01.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lærested i alt , Lærested i alt, ekskl. Politihøgskolen , Sámi allaskuvla - Samisk høgskole ,

Valgt 0 av totalt 48

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se sammenslåinger og endringer for læresteder

lærested

Lærested i alt, ekskl. Politihøgskolen

Viser totaltall for de statlige universitetene og høgskolene som får sin bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Politihøgskolen er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

statistikkvariabel

Studieplasser

Antall disponible studieplasser for studier som er med i Nasjonal opptaksmodell (NOM). For de åpne studier ved universitetene er antall disponible studieplasser et til dels fiktivt tall.

Primærsøkere

En primærsøker er en som har utdanningen som førsteprioritet på søknadsskjemaet sitt.