Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06629: StatRes. Universiteter og høgskoler. Ressursinnsats. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter lærested (avslutta serie) 2004 - 2013

Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
Sølve Mikal Nerland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4418
25.08.2014 10:00
Årsverk i alt:
årsverk
Årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger:
årsverk
Årsverk i administrative stillinger og støttestillinger:
årsverk
Årsverk i førstestillinger:
årsverk
Årsverk i forskerstillinger:
årsverk
Årsverk i rekrutteringsstillinger:
årsverk
Årsverk i undervisningsstillinger og annet:
årsverk
Årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger av alle årsverk (prosent):
prosent
Årsverk i administrative stillinger og støttestillinger av alle årsverk (prosent):
prosent
Årsverk i førstestillinger av årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (prosent):
prosent
Årsverk i forskerstillinger av årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (prosent):
prosent
Årsverk i rekrutteringsstillinger av årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (prosent):
prosent
Årsverk i undervisningsstillinger og annet av årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (prosent):
prosent
Årsverk i alt:
01.11
Årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger:
01.11
Årsverk i administrative stillinger og støttestillinger:
01.11
Årsverk i førstestillinger:
01.11
Årsverk i forskerstillinger:
01.11
Årsverk i rekrutteringsstillinger:
01.11
Årsverk i undervisningsstillinger og annet:
01.11
Årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger av alle årsverk (prosent):
01.11
Årsverk i administrative stillinger og støttestillinger av alle årsverk (prosent):
01.11
Årsverk i førstestillinger av årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (prosent):
01.11
Årsverk i forskerstillinger av årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (prosent):
01.11
Årsverk i rekrutteringsstillinger av årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (prosent):
01.11
Årsverk i undervisningsstillinger og annet av årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (prosent):
01.11
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsverk i alt , Årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger , Årsverk i administrative stillinger og støttestillinger ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lærested i alt , Lærested i alt, ekskl. Politihøgskolen , Sámi allaskuvla - Samisk høgskole ,

Valgt 0 av totalt 48

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se sammenslåinger og endringer for læresteder

lærested

Lærested i alt, ekskl. Politihøgskolen

Viser totaltall for de statlige universitetene og høgskolene som får sin bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Politihøgskolen er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.