Opplæring i føretak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06582: Interne og eksterne kurs i bedrifter som tilbyr kurs, etter ansatte (prosent) (avslutta serie) 2005

Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
22.08.2007 10:00
Bedrifter som kun tilbyr interne kurs:
prosent
Bedrifter som tilbyr både interne og eksterne kurs:
prosent
Bedrifter som kun tilbyr eksterne kurs:
prosent
Bedrifter som kun tilbyr interne kurs:
31.12.
Bedrifter som tilbyr både interne og eksterne kurs:
31.12.
Bedrifter som kun tilbyr eksterne kurs:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000