Opplæring i bedrifter

Til toppen

06579: Bedrifter som tilbyr opplæring og bedrifter som tilbyr kurs, etter ansatte (prosent) 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

ansatte


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken