Opplæring i bedrifter

Til toppen

06578: Ulike former for opplæring i bedrifter, etter ansatte (prosent) 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

form for opplæring

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

ansatte


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken