Landbruksundersøkinga

Til toppen
06571: Forbruk av elektrisk energi i jordbruket, etter driftsform (avslutta serie) 2001 - 2008
Sist endret
17.02.2012
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med oppgitt forbruk:
bedrifter
Forbruk i alt (1000 kWh):
1000 kWh
Verdi i alt (1 000 kr):
1000 kr
Forbruk per jordbruksbedrift med oppgitt forbruk (1000 kWh):
1000 kWh
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
1.1-31.12.
Jordbruksbedrifter med oppgitt forbruk:
1.1-31.12.
Forbruk i alt (1000 kWh):
1.1-31.12.
Verdi i alt (1 000 kr):
1.1-31.12.
Forbruk per jordbruksbedrift med oppgitt forbruk (1000 kWh):
1.1-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
driftsform
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

driftsform

Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Siste år er førebels tal
statistikkvariabel
Jordbruksbedrifter i alt
Eksklusive veksthus.
Gjeld talet på jordbruksbedrifter i undersøkingsåret.

Brukerveiledning for statistikkbanken