Landbruksundersøkinga

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06570: Forbruk av elektrisk energi i jordbruket, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) 2001 - 2017

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
18.12.2012 10:00
Jordbruksbedrifter i alt:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med oppgitt forbruk:
bedrifter
Forbruk i alt (1000 kWh):
1000 kWh
Verdi i alt (1 000 kr):
1000 kr
Forbruk per jordbruksbedrift med oppgitt forbruk (1000 kWh):
1000 kWh
Jordbruksbedrifter i alt:
1.1-31.12.
Jordbruksbedrifter med oppgitt forbruk:
1.1-31.12.
Forbruk i alt (1000 kWh):
1.1-31.12.
Verdi i alt (1 000 kr):
1.1-31.12.
Forbruk per jordbruksbedrift med oppgitt forbruk (1000 kWh):
1.1-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Siste år er førebels tal

jordbruksareal

- 49 dekar

Omfattar óg samdrifter med mjølkeproduksjon og jordbruksbedrifter med hagebruk

statistikkvariabel

Jordbruksbedrifter i alt

Eksklusive veksthus.
Gjeld talet på jordbruksbedrifter i undersøkingsåret.