Landbruksundersøkinga

Til toppen
06569: Forbruk av elektrisk energi i jordbruket, etter landsdel 2001 - 2017
Sist endret
22.03.2019
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med oppgitt forbruk:
bedrifter
Forbruk i alt (1000 kWh):
1000 kWh
Verdi i alt (1 000 kr):
1000 kr
Forbruk per jordbruksbedrift med oppgitt forbruk (1000 kWh):
1000 kWh
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
1.1-31.12.
Jordbruksbedrifter med oppgitt forbruk:
1.1-31.12.
Forbruk i alt (1000 kWh):
1.1-31.12.
Verdi i alt (1 000 kr):
1.1-31.12.
Forbruk per jordbruksbedrift med oppgitt forbruk (1000 kWh):
1.1-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.
statistikkvariabel
Jordbruksbedrifter i alt
Eksklusive veksthus.
Gjeld talet på jordbruksbedrifter i undersøkingsåret.

Brukerveiledning for statistikkbanken