Landbruksundersøkinga

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06569: Forbruk av elektrisk energi i jordbruket, etter landsdel 2001 - 2021

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 40811446
Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
01.02.2023 08:00
Jordbruksbedrifter i alt:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med oppgitt forbruk:
bedrifter
Forbruk i alt (1000 kWh):
1000 kWh
Verdi i alt (1000 kr):
1000 kr
Forbruk per jordbruksbedrift med oppgitt forbruk (1000 kWh):
1000 kWh
Jordbruksbedrifter i alt:
1.1-31.12.
Jordbruksbedrifter med oppgitt forbruk:
1.1-31.12.
Forbruk i alt (1000 kWh):
1.1-31.12.
Verdi i alt (1000 kr):
1.1-31.12.
Forbruk per jordbruksbedrift med oppgitt forbruk (1000 kWh):
1.1-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

landsdel

Vestlandet

Omfatter her Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) og Møre og Romsdal.

statistikkvariabel

Jordbruksbedrifter i alt

Eksklusive veksthus.
Gjeld talet på jordbruksbedrifter i undersøkingsåret.