Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Til toppen

06546: Markeds- og opinionsundersøkelser. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (avslutta serie) 2005 - 2007

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

tjenestetype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Markedsundersøkelser i alt , Markedsforskning og -undersøkelser , Kvalitative undersøkelser ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken