Kommuneregnskap

Til toppen

06510: Hovedtall for drift, investering og finansiering. Kommunekonsern (mill. kr) (avslutta serie) 2004 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. Brutto driftsinntekter i alt , 2. Brutto driftsutgifter i alt , 3. Brutto driftsresultater (1-2) ,

Valgt 0 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1 Kommunekonsern består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider (§27) og interkommunale selskaper (IKS). Forklaring