Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT

Til toppen
06470: Omsetningsindeks for samferdsel og reiseliv, etter næring (SN2002) (2005=100) (avslutta serie) 2003K1 - 2008K4
Sist endret
26.03.2009
Kontakt
Eyvind Ohm, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5074
ohm@ssb.no

Måleenhet
Omsetning (2005=100):
indeks
Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Referansetid
Omsetning (2005=100):
31.12.
Endring fra samme periode året før (prosent):
31.12.
Basisperiode
Omsetning (2005=100):
2005=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring (SN2002)
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 24 Valgte 1

Må velges *

Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken