Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT

06470: Omsetningsindeks for samferdsel og reiseliv, etter næring (SN2002) (2005=100) (avslutta serie) 2003K1 - 2008K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2002) Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.03.2009
Kontakt
Eyvind Ohm, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5074
ohm@ssb.no

Måleenhet
Omsetning (2005=100):
indeks
Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Referansetid
Omsetning (2005=100):
31.12.
Endring fra samme periode året før (prosent):
31.12.
Basisperiode
Omsetning (2005=100):
2005=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken