Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06435: Finansielle nøkkeltall. Kommuner (avslutta serie) 2003 - 2014

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
16.03.2015 10:00
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
- herav pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Netto finans og avdrag (mill. kr):
mill. kr
Netto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Overskudd før lån og avsetninger (mill. kr):
mill. kr
Langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
- herav pensjonsforpliktelse (mill. kr):
mill. kr
Arbeidskapital ekskl. premieavvik (mill. kr):
mill. kr
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Refusjon av merverdiavgift (mva) i prosent av brutto driftsinntekter:
prosent
Statlig rammeoverføring (mill. kr):
mill. kr
Andre statlige tilskudd til driftsformål (mill. kr):
mill. kr
Skatt på inntekt og formue (mill. kr):
mill. kr
Salgs- og leieinntekter (mill. kr):
mill. kr
Refusjon av merverdiavgift (mva) (mill. kr):
mill. kr
Overføring fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Overføring fra driftsregnskapet (mill. kr):
mill. kr
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv (mill. kr):
mill. kr
Diverse intern finansiering (mill. kr):
mill. kr
Bruk av lån (netto) (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsinntekter i alt per innbygger (kr):
kr
Frie inntekter i alt per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsutgifter i alt per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter i alt per innbygger (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr):
kr
Netto lånegjeld i alt per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsinntekter i alt (mill. kr):
mill. kr
Frie inntekter i alt (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter i alt (mill. kr):
mill. kr
Netto driftsutgifter i alt (mill. kr):
mill. kr
Brutto investeringsutgifter i alt (mill. kr):
mill. kr
Netto lånegjeld i alt (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
31.12.
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
31.12.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
31.12.
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
31.12.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
31.12.
- herav pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
31.12.
Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
31.12.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Netto finans og avdrag (mill. kr):
31.12.
Netto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Overskudd før lån og avsetninger (mill. kr):
31.12.
Langsiktig gjeld (mill. kr):
31.12.
- herav pensjonsforpliktelse (mill. kr):
31.12.
Arbeidskapital ekskl. premieavvik (mill. kr):
31.12.
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
31.12.
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
31.12.
Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
31.12.
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
31.12.
Refusjon av merverdiavgift (mva) i prosent av brutto driftsinntekter:
31.12.
Statlig rammeoverføring (mill. kr):
31.12.
Andre statlige tilskudd til driftsformål (mill. kr):
31.12.
Skatt på inntekt og formue (mill. kr):
31.12.
Salgs- og leieinntekter (mill. kr):
31.12.
Refusjon av merverdiavgift (mva) (mill. kr):
31.12.
Overføring fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
31.12.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
31.12.
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
31.12.
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
31.12.
Overføring fra driftsregnskapet (mill. kr):
31.12.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv (mill. kr):
31.12.
Diverse intern finansiering (mill. kr):
31.12.
Bruk av lån (netto) (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsinntekter i alt per innbygger (kr):
31.12.
Frie inntekter i alt per innbygger (kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter i alt per innbygger (kr):
31.12.
Netto driftsutgifter i alt per innbygger (kr):
31.12.
Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr):
31.12.
Netto lånegjeld i alt per innbygger (kr):
31.12.
Brutto driftsinntekter i alt (mill. kr):
31.12.
Frie inntekter i alt (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter i alt (mill. kr):
31.12.
Netto driftsutgifter i alt (mill. kr):
31.12.
Brutto investeringsutgifter i alt (mill. kr):
31.12.
Netto lånegjeld i alt (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt , Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt , Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000