Landbruksundersøkinga

Til toppen
06393: Investering i maskiner og reiskap for jord- og hagebruk, etter landsdel 1988 - 2016
Sist endret
05.02.2019
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med investering i maskiner og reiskap:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med investering i maskiner og reiskap (prosent):
prosent
Investering i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Investering per jordbruksbedrift som har investert (kr):
kr
Referansetid
Jordbruksbedrifter med investering i maskiner og reiskap:
1.1-31.12
Jordbruksbedrifter med investering i maskiner og reiskap (prosent):
1.1-31.12
Investering i alt (1 000 kr):
1.1-31.12
Investering per jordbruksbedrift som har investert (kr):
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Investeringar under 9 000 kroner i 1988 og under 15 000 i 1997, 2001, 2005, 2008, 2011, 2014 og 2016 er ikkje rekna med.
landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken