Landbruksundersøkinga

Til toppen
06392: Vedlikehald av driftsbygningar for jord- og hagebruk, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) 2001 - 2011
Sist endret
18.12.2012
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med vedlikehald:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med vedlikehold (prosent):
prosent
Vedlikehald i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Vedlikehald per jordbruksbedrift med vedlikehald (kr):
kr
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
1.1-31.12
Jordbruksbedrifter med vedlikehald:
1.1-31.12
Jordbruksbedrifter med vedlikehold (prosent):
1.1-31.12
Vedlikehald i alt (1 000 kr):
1.1-31.12
Vedlikehald per jordbruksbedrift med vedlikehald (kr):
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
dekar
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

dekar
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjeld talet på jordbruksbedrifter i undersøkingsåret.
dekar
- 49 dekar
Omfattar óg samdrifter med mjølkeproduksjon og jordbruksbedrifter med hagebruk

Brukerveiledning for statistikkbanken