Landbruksundersøkinga

Til toppen
06391: Vedlikehald av driftsbygningar for jord- og hagebruk, etter landsdel 2001 - 2016
Sist endret
05.02.2019
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med vedlikehald:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med vedlikehold (prosent):
prosent
Vedlikehald i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Vedlikehald per jordbruksbedrift med vedlikehald (kr):
kr
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
1.1-31.12
Jordbruksbedrifter med vedlikehald:
1.1-31.12
Jordbruksbedrifter med vedlikehold (prosent):
1.1-31.12
Vedlikehald i alt (1 000 kr):
1.1-31.12
Vedlikehald per jordbruksbedrift med vedlikehald (kr):
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjeld talet på jordbruksbedrifter i undersøkingsåret.
landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken