Landbruksundersøkinga

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06391: Vedlikehald av driftsbygningar for jord- og hagebruk, etter landsdel 2001 - 2021

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 40811446
Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
31.01.2023 08:00
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med vedlikehald:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med vedlikehold (prosent):
prosent
Vedlikehald i alt (1000 kr):
1000 kr
Vedlikehald per jordbruksbedrift med vedlikehald (kr):
kr
Jordbruksbedrifter i alt:
1.1-31.12
Jordbruksbedrifter med vedlikehald:
1.1-31.12
Jordbruksbedrifter med vedlikehold (prosent):
1.1-31.12
Vedlikehald i alt (1000 kr):
1.1-31.12
Vedlikehald per jordbruksbedrift med vedlikehald (kr):
1.1-31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjeld talet på jordbruksbedrifter i undersøkingsåret.

landsdel

Vestlandet

Omfatter her Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) og Møre og Romsdal.