Kollektivtransport

Til toppen

06369: Kollektivtransport. Passasjerer, utkjørt distanse og billettinntekter, etter transportmåte (avslutta serie) 2005K1 - 2015K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005K1 , 2005K2 , 2005K3 ,

Valgt 1 av totalt 44

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
NSB har endret metode for beregning av passasjertall. Tall etter ny metode er tatt inn fra og med 1. kvartal 2012. Dette innebærer en lite brudd mellom statistikkårene 2011 og 2012.