Kollektivtransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06369: Kollektivtransport. Passasjerer, utkjørt distanse og billettinntekter, etter transportmåte (avslutta serie) 2005K1 - 2015K4

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
30.09.2016 08:00
Utkjørt distanse (1 000 km):
1 000 km
Passasjerer (1 000 passasjerer):
1 000 passasjerer
Billettinntekter (1 000 kr):
1 000 kr
Utkjørt distanse (1 000 km):
31.12.
Passasjerer (1 000 passasjerer):
31.12.
Billettinntekter (1 000 kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005K1 , 2005K2 , 2005K3 ,

Valgt 1 av totalt 44

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
NSB har endret metode for beregning av passasjertall. Tall etter ny metode er tatt inn fra og med 1. kvartal 2012. Dette innebærer en lite brudd mellom statistikkårene 2011 og 2012.