Kollektivtransport

06369: Kollektivtransport. Passasjerer, utkjørt distanse og billettinntekter, etter transportmåte (avslutta serie) 2005K1 - 2015K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

transportmåte

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 44 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.09.2016
Kontakt
Kristian Grimstad, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
gkr@ssb.no

Måleenhet
Utkjørt distanse (1 000 km):
1 000 km
Passasjerer (1 000 passasjerer):
1 000 passasjerer
Billettinntekter (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Utkjørt distanse (1 000 km):
31.12.
Passasjerer (1 000 passasjerer):
31.12.
Billettinntekter (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

NSB har endret metode for beregning av passasjertall. Tall etter ny metode er tatt inn fra og med 1. kvartal 2012. Dette innebærer en lite brudd mellom statistikkårene 2011 og 2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken