Kommunehelsetenesta

06361: Konsultasjoner, etter kjønn og klassifisert i grupper som akutt, kronisk og ikke syk (avslutta serie) 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 4 Valgte

Søk

diagnosegruppering

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.10.2007
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Konsultasjoner:
konsultasjoner
Konsultasjoner (prosent):
prosent
Referansetid
Konsultasjoner:
31.12.
Konsultasjoner (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

diagnosegruppering
Ikke syk
Ikke syk = Administrativ eller forebyggende undersøkelse

Brukerveiledning for statistikkbanken