Kommunehelsetenesta

Til toppen

06361: Konsultasjoner, etter kjønn og klassifisert i grupper som akutt, kronisk og ikke syk (avslutta serie) 2005

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

diagnosegruppering

Ikke syk

Ikke syk = Administrativ eller forebyggende undersøkelse