Kommunehelsetenesta

Til toppen

06355: Pasientkontakter med diagnose, etter kjønn og diagnosegruppe (avslutta serie) 2005

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle diagnoser , 01 Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse , 02 Lokale smerter og betennelser ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakter med hoveddiagnose