Kommunehelsetenesta

06355: Pasientkontakter med diagnose, etter kjønn og diagnosegruppe (avslutta serie) 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 4 Valgte

Søk

diagnose

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.10.2007
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Pasientkontakter:
kontakter
Pasientkontakter (prosent):
prosent
Referansetid
Pasientkontakter:
31.12.
Pasientkontakter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kontakter med hoveddiagnose

Brukerveiledning for statistikkbanken