Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

06335: Ulike barrierers innvirkning på kommunenes elektroniske forvaltning. Andelen kommuner, etter barrierens betydning (prosent) (avslutta serie) 2004 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

graden av endring Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.12.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
prosent
Mangel på felles offentlige IKT-løsninger og IKT-infrastruktur:
prosent
Mangel på felles standarder for datautveksling:
prosent
IKT-utgifter høyere enn forventet:
prosent
Vanskelig å integrere eksisterende systemer med mer elektronisk forvaltning:
prosent
Manglende viten om implementering i kommunen:
prosent
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
prosent
Manglende utbytte for kommunen:
prosent
Mangel på kvalifiserte leverandører:
prosent
Manglende utbytte for privatpersoner eller virksomheter:
prosent
Referansetid
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
31.12.
Mangel på felles offentlige IKT-løsninger og IKT-infrastruktur:
31.12.
Mangel på felles standarder for datautveksling:
31.12.
IKT-utgifter høyere enn forventet:
31.12.
Vanskelig å integrere eksisterende systemer med mer elektronisk forvaltning:
31.12.
Manglende viten om implementering i kommunen:
31.12.
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
31.12.
Manglende utbytte for kommunen:
31.12.
Mangel på kvalifiserte leverandører:
31.12.
Manglende utbytte for privatpersoner eller virksomheter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken