Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

06329: Kommuner som anvender ulike typer IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2002 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.12.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Elektronisk journalsystem:
prosent
Geografisk informasjonssystem, GIS3:
prosent
Virksomhetsspesifikke fagsystem:
prosent
Elektronisk saks- og dokumenthåndteringssystem:
prosent
Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten:
prosent
Intranett:
prosent
Utveksling av EDI-meldinger:
prosent
System for elektronisk saksstyring:
prosent
Økonomisystem, integrert med system for e-innkjøp:
prosent
Referansetid
Elektronisk journalsystem:
31.12.
Geografisk informasjonssystem, GIS3:
31.12.
Virksomhetsspesifikke fagsystem:
31.12.
Elektronisk saks- og dokumenthåndteringssystem:
31.12.
Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten:
31.12.
Intranett:
31.12.
Utveksling av EDI-meldinger:
31.12.
System for elektronisk saksstyring:
31.12.
Økonomisystem, integrert med system for e-innkjøp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken