Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

06323: Import og eksport, etter varens anvendelsesområde. BEC.1 (2000=100) 1989 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

import/eksport Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

anvendelsesområde (BEC) Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 29 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2018
Kontakt
Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4584
esk@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4245
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
indeks
Volumindeks:
indeks
Referansetid
Prisindeks:
31.12.
Volumindeks:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Anvendelsesområde «uklassifiserte varer» er fjernet fra tabellen 15.5.2014 på grunn av dårlig kvalitet på tallene.

Brukerveiledning for statistikkbanken