Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06322: Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, etter SITC og varegrupper (2000=100) 1989 - 2023

Produsentprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Morten Madshus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 94
Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Mats Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
15.05.2024 08:00
Prisindeks:
indeks
Volumindeks:
indeks
Prisindeks. Endring fra foregående år (prosent):
prosent
Volumindeks. Endring fra foregående år (prosent):
prosent
Prisindeks:
31.12.
Volumindeks:
31.12.
Prisindeks. Endring fra foregående år (prosent):
31.12.
Volumindeks. Endring fra foregående år (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989 , 1990 , 1991 ,

Valgt 1 av totalt 35

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. - Varer i alt , 0 Matvarer og levende dyr , 1 Drikkevarer og tobakk ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Eksport og import