Godstransport med lastebil

Til toppen

06321: Eksport med lastebil, etter vareslag, bestemmelsesland og lastebilens nasjonalitet (tonn) (avslutta serie) 2000 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Korn , Frisk frukt og grønnsaker , Andre matvarer, fórstoffer, drikkevarer og tobakk ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Albania , Andorra , Armenia ,

Valgt 0 av totalt 74

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Albania , Andorra , Armenia ,

Valgt 0 av totalt 74

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter kun grensepassering på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert. For Europa er land oppgitt, for land ellers er kun verdensdel oppgitt. Varestandarden er NST2007. Landene Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kirgisistan, Kasakhstan, Saint Barthelemy, Saint Martin, Turkmenistan, Tadsjikistan og Usbekistan tilhører ikke Europa etter 2008. Tabellen har derfor ikke tall for disse landene etter 2008. Brutto vekt.