Godstransport med lastebil

06285: Import og eksport med lastebil, etter vareslag og lastebilens nasjonalitet (tonn) (avslutta serie) 2000K1 - 2017K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

import/eksport Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

vareslag

Totalt 20 Valgte

Søk

lastebilens nasjonalitet

Totalt 74 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 72 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.02.2018
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Mengde:
tonn
Referansetid
Mengde:
Sum per kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter kun grensepassering på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert. For Europa er land oppgitt, for land ellers er kun verdensdel oppgitt. Varestandarden er NST2007.
Landene Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kirgisistan, Kasakhstan, Saint Barthelemy, Saint Martin, Turkmenistan, Tadsjikistan og Usbekistan tilhører ikke Europa etter 2008. Tabellen har derfor ikke tall for disse landene etter 2008.
Tallene for transportarbeidet (tonnkm) for 1. kvartal 2013 og for året samlet er rettet 22. mai 2015.
Brutto vekt.

Brukerveiledning for statistikkbanken