Kollektivtransport

06262: Kollektivtransport med buss og båt, etter type kjøring og transportmåte 2004 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

type kjøring

Totalt 3 Valgte

Søk

transportmåte

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Vogn-/båtkm (1 000 km):
1 000 km
Vogn-/båttimer (1 000 timer):
1 000 timer
Referansetid
Vogn-/båtkm (1 000 km):
31.12.
Vogn-/båttimer (1 000 timer):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2017 ble oppdatert 28. mai 2019. Passasjerkm-tallene for båttransport for 2015 og 2016 ble rettet 18. juli 2019. Tall for båttransport i 2016 til 2018 ble korrigert 1. juli 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken