Kollektivtransport

06261: Kollektivtransport med båt. Nøkkeltall 2004 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Båtstørrelse (seter):
seter
Kapasitetsutnyttelse (prosent):
prosent
Båtkilometer per båttime (hastighet) (km/t):
km/t
Billettinntekt per reise (kr):
kr
Billettinntekt per passasjerkm (kr per km):
kr per km
Reiselengde (km):
km
Kostnadsdekning (prosent):
prosent
Billettinntekt per båtkm (kr per km):
kr per km
Kostnad per båtkm (kr per km):
kr per km
Kostnad per båttime (kr per time):
kr per time
Driftskostnad per båtkm (kr per km):
kr per km
Driftskostnad per båttime (kr per time):
kr per time
Driftskostnad per passasjerkm (kr per km):
kr per km
Offentlig kjøp per passasjer (kr per passasjer):
kr per passasjer
Offentlig kjøp per båtkm (kr per km):
kr per km
Båtkm per båt (1 000 km):
1 000 km
Referansetid
Båtstørrelse (seter):
31.12.
Kapasitetsutnyttelse (prosent):
31.12.
Båtkilometer per båttime (hastighet) (km/t):
31.12.
Billettinntekt per reise (kr):
31.12.
Billettinntekt per passasjerkm (kr per km):
31.12.
Reiselengde (km):
31.12.
Kostnadsdekning (prosent):
31.12.
Billettinntekt per båtkm (kr per km):
31.12.
Kostnad per båtkm (kr per km):
31.12.
Kostnad per båttime (kr per time):
31.12.
Driftskostnad per båtkm (kr per km):
31.12.
Driftskostnad per båttime (kr per time):
31.12.
Driftskostnad per passasjerkm (kr per km):
31.12.
Offentlig kjøp per passasjer (kr per passasjer):
31.12.
Offentlig kjøp per båtkm (kr per km):
31.12.
Båtkm per båt (1 000 km):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2017 ble oppdatert 28. mai 2019. Passasjerkm-tallene for båttransport for 2015 og 2016 ble rettet 18. juli 2019. Tall for båttransport i 2016 til 2018 ble korrigert 1. juli 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken