Kollektivtransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06261: Kollektivtransport med båt. Nøkkeltall 2004 - 2022

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
31.08.2023 08:00
Båtstørrelse (seter):
seter
Kapasitetsutnyttelse (prosent):
prosent
Båtkilometer per båttime (hastighet) (km/t):
km/t
Billettinntekt per reise (kr):
kr
Billettinntekt per passasjerkm (kr per km):
kr per km
Reiselengde (km):
km
Kostnadsdekning (prosent):
prosent
Billettinntekt per båtkm (kr per km):
kr per km
Kostnad per båtkm (kr per km):
kr per km
Kostnad per båttime (kr per time):
kr per time
Driftskostnad per båtkm (kr per km):
kr per km
Driftskostnad per båttime (kr per time):
kr per time
Driftskostnad per passasjerkm (kr per km):
kr per km
Offentlig kjøp per passasjer (kr per passasjer):
kr per passasjer
Offentlig kjøp per båtkm (kr per km):
kr per km
Båtkm per båt (1 000 km):
1 000 km
Båtstørrelse (seter):
31.12.
Kapasitetsutnyttelse (prosent):
31.12.
Båtkilometer per båttime (hastighet) (km/t):
31.12.
Billettinntekt per reise (kr):
31.12.
Billettinntekt per passasjerkm (kr per km):
31.12.
Reiselengde (km):
31.12.
Kostnadsdekning (prosent):
31.12.
Billettinntekt per båtkm (kr per km):
31.12.
Kostnad per båtkm (kr per km):
31.12.
Kostnad per båttime (kr per time):
31.12.
Driftskostnad per båtkm (kr per km):
31.12.
Driftskostnad per båttime (kr per time):
31.12.
Driftskostnad per passasjerkm (kr per km):
31.12.
Offentlig kjøp per passasjer (kr per passasjer):
31.12.
Offentlig kjøp per båtkm (kr per km):
31.12.
Båtkm per båt (1 000 km):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Båtstørrelse (seter) , Kapasitetsutnyttelse (prosent) , Båtkilometer per båttime (hastighet) (km/t) ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for år 2021 ble revidert 31. august 2023.