Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

06238: Foretak som forventer å ta ut gevinsten ved innføring av nye IT-systemer på utvalgte områder (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken