Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

06237: Foretak som har en IT-strategi som er oppdatert i løpet av de to siste årene, etter sysselsettingsgruppe (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Av de foretakene som har ansvaret for IT-sikkerheten i eget foretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken