Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

06236: Foretak som gjennomfører ulike aktiviteter elektronisk ved innkjøp av varer og/eller tjenester, etter sysselsettingsgruppe (prosent) (avslutta serie) 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Kunngjøring av innkjøp i Doffin/TED

Database for ofentlige innkjøp.

Brukerveiledning for statistikkbanken