Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

06235: Tilgang og bruk av elektroniske skjemaer (prosent) (avslutta serie) 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

andel

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken