Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

06234: Foretak som har fullmakt til å ta avgjørelser på de områdene som kartlegges i undersøkelsen, etter sysselsettingsgruppe (prosent) (avslutta serie) 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Beslutninger blir ikke tatt av et statlig overordnet foretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken