Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

06228: Foretak som bruker elektroniske forretningsprosesser ved innkjøp (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

andel

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken