Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

06225: Håndtering av IT-sikkerhet og personopplysninger. Foretak, etter sysselsettingsgrupper (prosent) (avslutta serie) 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andel av de foretakene som har ansvaret for IT-sikkerheten i eget foretak.

statistikkvariabel

Har utarbeidet sikkerhetsstrategi i henhold til personvernreglene

Av de foretakene som håndterer personopplysninger i elektronisk form.

Håndterer sensitive personopplysninger i lovens forstand elektronisk

Av de foretakene som håndterer personopplysninger i elektronisk form.

Er omfattet av særlover om personinformasjon og/eller informasjonssikkerhet

Av de foretakene som håndterer personopplysninger i elektronisk form.

Brukerveiledning for statistikkbanken