Omsetningsindeks for næringslivstjenester

Til toppen
06222: Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet (SN2002). Foreløpige tall (2002=100) (avslutta serie) 2005K1 - 2008K4
Sist endret
09.03.2009
Kontakt
Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Måleenhet
Omsetningsindeks, foreløpige tall:
indeks
Prosentvis endring fra samme periode året før:
prosent
Referansetid
Omsetningsindeks, foreløpige tall:
Slutten av kvartalet
Prosentvis endring fra samme periode året før:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken